Serengeti d.o.o. , Črnomerec 29, HR – 10 000 Zagreb, Croatia
P: +385 (0) 1 3706 047 , F: +385 (0) 1 3706 048 , e-mail: info@serengetitech.com

Izjava o privatnosti i zaštiti podataka